zaterdag 20 februari 2021

Museum van de geest in Haarlem


 tichting Het Dolhuys gelooft in een samenleving waarin je, wanneer je geest anders werkt dan normaal, gehoord en gezien wordt en mee kan doen op basis van gelijkwaardigheid. De stichting exploiteert de twee vestigingen van Museum van de Geest: het Museum van de Geest | Dolhuys in Haarlem (sinds 2005) en het Museum van de Geest | Outsider Art in de Hermitage Amsterdam (sinds 2016). Deze musea geven een stem aan mensen in de samenleving die eerder niet vertegenwoordigd waren in het culturele landschap.

In het museum in Haarlem ontdek je op een interactieve manier meer over je eigen geest én die van anderen. In Amsterdam zijn tentoonstellingen te zien met outsider art, waarin kunstenaars hun fantasierijke innerlijke wereld tonen. Museum van de Geest, streeft naar het in beeld brengen van de mens in al haar facetten en het ter discussie stellen van stereotype beelden om zo een bijdrage te leveren aan erkenning, waardering en begrip voor mensen. In het bijzonder van mensen die in Nederland afwijken van de geldende ‘norm’ in hun gedrag, denken en emoties, in zowel positieve als negatieve zin, zowel in heden als verleden. In onze samenleving zijn stigma’s ten aanzien van afwijkend gedrag volop aanwezig. Museum van de Geest wil een wezenlijke objectieve bijdrage leveren aan beeldvorming middels bijzondere kunst, ontmoeting, verwondering en open debat.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten