zaterdag 23 januari 2021

Dichter des vaderlands Lieke Marsman

Lieke Marsman is een Nederlandse dichteres, woonachtig te Amsterdam. In januari 2021 werd zij voor een periode van twee jaar benoemd tot Dichter des Vaderlands als opvolger van Tsead Bruinja. Lieke Marsman is noch verwant aan Hendrik Marsman, noch aan Bernlef Lieke Marsman is de Dichter des Vaderlands 2021-2022 Lieke Marsman neemt de titel Dichter des Vaderlands over van Tsead Bruinja. De komende twee jaar zal zij het prestigieuze ambt bekleden. Lieke Marsman werd uitverkoren door een comité van dichters en poëziekenners, dat haar prijst om haar eigen toon, poëtische kracht en aansprekende strijdvaardigheid. ‘Marsman is een dichter die als geen ander lyriek een functie weet te geven in de onontkoombare werkelijkheid; die de woorden uit de wereld en actualiteit een nieuwe lading geeft, wat haar stem onwrikbaar en bij tijden ontroerend waarachtig maakt.’ Als dichter paart zij ‘tederheid aan transparantie, eruditie aan humor, eenvoud aan diepgang’, aldus het comité. ‘Marsmans politiek en feministisch geladen teksten en optredens sorteren ook effect bij een groter publiek. Mede daarom zal zij een uitstekende Dichter des Vaderlands zijn.’ Zij heeft een eigen website.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten