donderdag 7 oktober 2010

Lottum
Vandaag in het rozendorp Lottum en omgeving gefietst. Prachtig herfstweer en mooie velden gezien met afrikaantjes (De Afrikaantjes zijn een effectieve en milieuvriendelijke bestrijdingsmethode tegen bodemaaltjes. Dat ontdekte een bloembollenkweker reeds in 1953.
De beste aaltjesbestrijding wordt bekomen met de T. patula.
Ze zijn echter niet tegen alle aaltjessoorten even effectief en worden dan ook enkel ingezet voor de bestrijding van wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans).
Deze vormen een probleem in de akkerbouw, groenteteelt, boomteelt, fruitteelt, bloembollenteelt. Ze komen vooral voor op zandgronden en veroorzaken schade door verlies aan kwaliteit en groeiremmingen.
Cysteaaltjes, wortelknobbelaaltjes, stengelaaltjes en Trichodoriden worden niet afgedood.
De werking bestaat erin dat binnen de wortels van de Tagetes, na het binnendringen van de aaltjes, onder invloed van thiofenen, zuurstofradicalen worden gevormd die dodelijk zijn voor de aaltjes) en veel rozen natuurlijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten